Hur kan HR Använda AI? Komplett Guide

Admin / March 9, 2024

Blog Image
Artificiell intelligens har tagit världen med storm och gått från att vara någonting som de flesta aldrig hört talas om till att nu användas utbrett för en mängd olika syften inom en mängd olika områden. Utvecklingen av artificiell intelligens går i rasande takt och blir mer och mer avancerad för varje månad som går. Dessutom blir användningen av AI alltmer utbredd i takt med att fler och fler upptäcker de enorma fördelarna som AI erbjuder.

AI har på senare år börjat hitta sin väg in i mängder av olika sektorer, från utbildning, till företag, till marknadsföring, och allt däremellan. Ett område där användningen av AI har blivit allt vanligare är human resources (HR).


Med de enorma fördelarna som AI erbjuder för en mängd olika syften är det bara en tidsfråga innan de flesta områden inom företag använder sig av AI på ett eller annat sätt, vare sig det är kundtjänst, marknadsföring, administration, och, som vi ska fokusera på i denna artikel, HR.


Denna trend speglar en bredare digital transformation där organisationer strävar efter att integrera smarta teknologier för att förbättra effektiviteten, öka produktiviteten och skapa bättre upplevelser för både anställda och kunde
r.


För specifikt HR erbjuder AI enorma möjligheter att automatisera och effektivisera många uppgifter för att spara tid, effektivisera arbetet, och förbättra effektiviteten. Tekniken kan också bidra till att förbättra beslutsfattandet genom att tillhandahålla insikter baserade på dataanalys och bidra till en mer personlig upplevelse för anställda genom skräddarsydda rekommendationer och interaktione
r.

Men hur kan HR använda AI rent konkret? Tolio är ett exempel på ett AI-drivet verktyg som med sin mångsidighet kan erbjuda flera praktiska fördelar för HR-avdelningar. Tolio är i första hand ett skrivverktyg men erbjuder utöver detta flera andra AI-drivna funktioner som kan vara praktiska för HR.

AI:s Roll i HR

Utvecklingen av AI går i rasande takt och på bara ett par år har AI gått från att vara något som de flesta verksamheter inte använde, till att nu bli en kapplöpning över vilka företag som snabbast kan implementera denna teknik i sin verksamhet.

Möjligheterna är som sagt enorma med AI men alla yrken och arbetsområden har naturligtvis olika behov och arbetsuppgifter. Specifikt för HR finns det flera viktiga områden där AI kan vara till otrolig hjälp för att effektivisera och förbättra processer på flera olika sätt. Här är några områden där AI gör en betydande skillnad inom HR:

Automatisering av Rutinmässiga Uppgifter

Oavsett yrke är rutinmässiga och repetitiva uppgifter någonting som är både tidskrävande, jobbiga, och tråkiga. Samtidigt går ofta mycket tid åt för att genomföra just dessa uppgifter, och det är oftast uppgifter som de flesta yrken på ett eller annat sätt innefattar.

Exempel på dessa uppgifter inom HR kan inkludera allt från datainmatning, tidrapportering och hantering av anställdas frånvaro. Att med hjälp av AI automatisera dessa uppgifter kan hjälpa till att frigöra HR-personalens tid vilket ger dem möjlighet att fokusera på mer strategiska och värdefulla aktiviteter.

Rekryteringsprocessen

En viktig del av arbetet för HR består av rekrytering. Att gå igenom hundratals eller till och med tusentals kandidater är en väldigt tidskrävande uppgift som kan ha enorma fördelar av AI. 

AI kan användas för att dramatiskt effektivisera förbättra rekryteringsprocessen genom att snabba upp sökandet efter kandidater, effektivisera urvalet och hjälpa till med att matcha kandidater med jobb som bäst passar deras färdigheter och erfarenheter. AI:ns kapacitet att hantera och analysera stora mängder data är en otroligt värdefull förmåga som gör att stora mängder data kan analyseras på en bråkdel av tiden det skulle ta för en människa. Detta bidrar också till att identifiera de mest lovande kandidaterna snabbare och med större precision.

Förbättring av Anställdas Upplevelse

En annan viktig uppgift för HR är att se till att alla anställda har en trivsam arbetsplats och är nöjda och glada. Ett sätt som AI kan bidra till detta är att skapa mer personliga och engagerande upplevelser. Detta kan till exempel innefatta att skapa skräddarsydda utbildningsprogram eller karriärvägar baserade på individens prestationer och ambitioner. Med hjälp av chattbotar och virtuella assistenter kan man till exempel också erbjuda anställda omedelbar support och svar på vanliga HR-relaterade frågor vilket bidrar till förbättrad kommunikation mellan HR och anställda.

Analys och Insikter

Det är otroligt viktigt att HR har en god förståelse för de anställda och annan viktig information kopplat till de anställda såsom personalomsättning och trender kopplat till detta, prestationer, och mer.

AI kan vara till stor hjälp för just detta tack vare dess förmåga att analysera stora mängder data. Detta kan hjälpa HR att snabbare få en förståelse för olika ämnen och på ett bättre sätt fatta mer informerade beslut, identifiera områden för förbättring och mycket mer.

Skrivande

De flesta yrken och arbetsområden involverar en stor mängd skrivande detsamma gäller för HR. Mycket av arbetet kopplat till HR involverar skrivande på olika sätt och mycket av HR-anställdas tid går åt till just detta. Det kan inkludera allt från att skriva manualer till anställda, företagsdokument, kommunikation till anställda, och mycket mer.

Ett av de områden där AI idag används allra mest är för just skrivande vilket dels beror på den enorma kapacitet som har för detta, men också på grund av svårigheterna med skrivande. Att skriva högkvalitativ text är både otroligt tidskrävande och dessutom svårt. Med ett AI-drivet skrivverktyg vid sin sida kan man dramatiskt effektivisera skrivprocessen och producera bättre text snabbare.

Tolio inom HR

Tolio är i första hand ett AI-drivet skrivverktyg som är utvecklat för att effektivisera och förbättra skrivandet. Samtidigt är Tolio väldigt mångsidigt och erbjuder flera andra AI-verktyg som kan vara praktiska för en mängd olika syften.

Inom HR kan Tolio transformera traditionella arbetsmetoder till att bli mer effektiva och dynamiska vilket dramatiskt effektiviserar arbetet.

Automatisering av Vanliga Förfrågningar

Tolios plattform erbjuder AI-chattassistenter som var och en är förprogrammerad och utvecklad för att vara en expert inom ett specifikt område. Detta gör att både HR och anställda kan vända sig till dessa AI-assistenter för att snabbt få information, tips, och råd om en mängd olika ämnen. 

Skräddarsydda Råd och Support

Specifikt för HR kan AI-assistenterna användas som en partner i arbetet för att komma fram till nya idéer och bolla tankar för att komma fram till den bästa slutsatsen. Som någon som arbetar inom HR kan man till exempel behöva lösa en konflikt men är osäker på vad bästa vägen framåt är. AI-assistenten kan då fungera som ett stöd som hjälper att komma fram till vad den bästa lösningen framåt är.

Med ett brett utbud av specialiserade chattbotar kan Tolio erbjuda skräddarsydda råd och information som är anpassade för unika situationer och frågor inom HR. Detta inkluderar allt från teknisk support till mental hälsorådgivning.

Stöd för Hälsa och Välbefinnande

Tolios AI-chattassistenter kan erbjuda fördelar inom detta område både för anställda och HR-arbetare. De kan till exempel ge råd och tekniker för att hantera stress, ångest och främja mental hälsa. Även om de inte ersätter professionell vård kan de erbjuda ett första steg i rätt riktning för att stödja anställdas välbefinnande.

Resurs för Utbildning och Utveckling

En viktig uppgift för HR är att utbilda och utveckla medarbetarna. För att göra detta behöver man ofta arbeta mycket mer att producera olika typer av utbildningsmaterial, guider, och manualer. Detta arbete kan ta väldigt lång tid och vara arbetsintensivt när man behöver skriva mycket text och ofta under tidspress.
Med Tolios AI-mallar, tillsammans med flera andra AI-drivan skrivverktyg kan man producera text på sekunder vilket dramatiskt effektiviserar tiden det tar att skriva olika dokument. Texterna som AI:n producerar presenteras sedan i en intuitiv textredigerare som gör det enkelt och smidigt att arbeta vidare med texterna i samma plattform. På så sätt kan man arbeta tillsammans med AI:n och få den att göra det tyngsta jobbet och sedan endast anpassa och skriva om texterna så att de blir precis som man vill ha dem.

Tolios Funktioner som Stödjer HR

Tolio är ett otroligt mångsidigt AI-drivet skrivverktyg som kan användas för en mängd olika syften, inklusive HR. Med dess många funktioner kan det vara en ovärderlig partner i HR-avdelningars arbete för att effektivisera och spara tid.

Anpassade Mallar för Effektiv Kommunikation

Som nämnt tidigare består många arbetsområden, inklusive HR till stor del av skrivande. Man behöver producera manualer, guider, instruktioner, och mycket mer. Tolio erbjuder över 70 specialanpassade mallar där varje mall har utvecklats för en specifik texttyp och syfte. Detta gör det otroligt smidigt att skriva men bidrar också till ökad relevans, anpassning, och kvalitet av texterna som skapas. Med ett brett urval av anpassade mallar kan detta innebära snabbare och mer effektiv framställning
av allt från anställningskontrakt till prestationsutvärderingar och internkommunikation​​.

En viktig funktion som nämnts tidigare är det faktum att allting är samlat i en och samma plattform. Många AI-skrivverktyg erbjuder endast en textfunktion med begränsade anpassningsmöjligheter där man måste kopiera texten för att bearbeta den i ett annat program men inte Tolio. Du kan enkelt arbeta med texterna i textredigerare, spara dem för att komma tillbaka till senare, eller exportera dem som färdiga dokument.

En annan viktig funktion är Tolios teamwork-funktion. Denna gör det möjligt att bjuda in medarbetare i ditt team och på så sätt arbeta tillsammans. Detta är en funktion som kan effektivisera samarbetet och göra det enklare för folk inom HR att samarbeta med uppgifterna som man arbetar på.

AI text-till-tal och tal-till-text

Det finns också situationer då HR kan behöva antingen transkribera ljud eller skapa presentationer med mänskliga röster.

Dels erbjuder Tolio en transkriberingsfunktion som med hjälp av AI transkriberar ljud till text på en mängd olika språk på sekunder. 
Kanske ännu viktigare är om man behöver skapa olika presentationer där någon talar. Tolios talsyntes-funktion gör det möjligt att skapa människoliknande tal med text på ett smidigt och effektivt sätt.

Tolio är utvecklad för att vara en lättanvänd och intuitiv plattform som är enkel att komma igång med och använda, oavsett teknisk kompetens vilket gör den lämplig för alla inom HR. En av de områden där många yrkesgrupper, inklusive HR är just skrivande och här erbjuder Tolio enorma effektiviseringar för att producera mer och bättre text på kortare tid vilket förbättrar kommunikationen från HR men framförallt ger mer tid över till andra, viktigare arbetsuppgifter.